Podíl města Nepomuk na obnově zámku?

Na konci července 2023 proběhlo společné setkání signatářů Memoranda o budoucím využití zámku Zelená Hora. Partneři se shodli na podpoře stěžejních kroků, které povedou k uskutečnění vize využití objektu, kterou nechal zpracovat Plzeňský kraj. Příslušný materiál vytvořil kolektiv odborníků pod vedením Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. Podle této vize by měla Zelená…

Pokračovat ve čtení …

Jakou částku přinesl koncert na podporu Zelené Hory?

Během samotného koncertu lidé formou DMS zpráv zaslali něco přes 93 000 Kč a prostřednictvím portálu Darujme.cz do konce srpna přispěli dalšími více než 70 000 Kč. Nashromážděné prostředky budou využity pro další kroky nezbytné k realizaci vize obnovy areálu na Zelené hoře (např. zpracování stavebně historického průzkumu, příprava moderních expozic apod.). Uvedené záměry lze i nadále podpořit…

Pokračovat ve čtení …