Srdce a duše Zelené Hory

Madona Zelenohorská – Duše Zelené Hory

Měří zhruba půl druhého metru a z její krásy se prý tají dech, snad proto je její osud natolik působivý. Málokterá Mariánská soška toho totiž zažila tolik, co ona. Stála prý již na hlavním oltáři skvostného mariánského chrámu Svatého Tajemství v cisterciáckém klášteře pod Zelenou horou, právě u ní si měla matka Johánka z Pomuku vyprosit narození tolik očekávaného dítěte, pozdějšího významného světce. Po vypálení konventu husitskými bojovníky se pak lipová plastika musela stěhovat do kostelíku sv. Vojtěcha na Zelené Hoře (dnešní presbytář) a od té doby se Zelená Hora stala poutním místem. Zde měla být několikrát protestanty zničena, od té doby má v rameni zaťatou sekeru. Tím se stala naprosto unikátní, jedinou svého druhu ve světě. Začátkem 16. století se dostala do Vídně, kde dosud stojí na hlavním oltáři Františkánského kláštera. Privilegována byla papežem Urbanem VIII. a uctívána několika císaři. Často byla brána do bitev, kde pomáhala k vítězstvím (např. v bitvě u Kolína roku 1757). Pro schopnost ochránit město před požárem se stala patronkou Vídně. Na deset tisíc kopií jejích obrazů bylo rozděleno po celé metropoli, aby ji chránila před ohněm. Její moc byla využívána pro léčení nemocných částí těla, poruch zraku, hlavy a utrpení dětí. Ve zvláštní zbožnosti byla zejména v dobách vídeňských morových epidemií (1679, 1713). Historické knihy dokládají stovky zázraků s ní spojených.

V zelenohorském kostele se 2. 8. 2014 konala po více než šedesáti letech Mše svatá, i zde padlo nejedno přání, aby se do nyní zcela pustého kostela duše Zelené Hory, za kterou je socha označována navrátila, třeba i v současném uměleckém pojetí, coby odkaz dnešní doby dalším generacím. Madona, vytvořená sochařem Václavem Česákem, byla odlita v bronzu ve významné norimberské dílně Lenz & Jahn, která v roce 1683 vytvořila i sochu svatého Jana Nepomuckého pro Karlův most, první sochu tohoto světce vůbec. V červnu byla také dotýkána ve Vídni svojí originální zázračnou předlohou a její svatozář putovala do Říma k požehnání papeži. Celý projekt podporoval Plzeňský kraj.

Slavnostní návrat sochy na Zelenou Horu proběhl dne 3. 7. 2015 na významné inaugurační slavnosti, součásti zahájení regionální linie projektu Plzeň: Evropské hlavní město kultury 2015, na prvním koncertu pro veřejnost v dějinách kostela, na kterém vystoupila například Edita Adlerová, Eva Urbanová nebo ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice.

m

Srdce Zelené Hory – záhadný portál ve sklepeních

Součástí prohlídek zámku v roce 2015 byla další mimořádná událost, a to poprvé v novodobé historii zpřístupnění tzv. Srdce Zelené Hory, polozazděného portálu ve sklepeních, který je údajně mnohem starší, než samotný areál gotického hradu, snad „branou k jeho nejstarším dějinám“ (r. 1221).

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo