292

29.2.

Prostor ve 3. patře zamluvený na celý den

Hudební zkouška: během dne (případně možné někde i 27.2. večer)

Moderace: Michal Kaplan, vícekonzul

Mikrofony, plátno, dataprojektor, notebook – prezentace je požadována dodat předem (test) 

Online přenos: skype, promítání apod. nebude zajištěno

Uspořádání:

  • stůl a židle v čele pro 5 osob vedle sebe /označeno jmenovkami/ – moderace (M. Kaplan), generální konzul A. Kareš, 2-3x hosté: John H. Torrison, Joseph Santos, Skipper Goddard Miller – relatives (USA)
  • uprostřed plátno (mezi stolem a prostorem pro hudebníky)
  • z druhé strany prostor pro hudebníky – umístit cimbál (je v budově) – ozvučení není vyžadováno
  • na plátno možno umístit např. obrázek letadla (viz příloha)

18:30 – jedna úvodní krátká píseň na začátek

Moderátor: Pozdravení, informace o akci:

Tento příběh, od kterého uplynulo 80 let, je jedním z mnoha, které se za druhé světové války na území dnešní České republiky odehrály. Výjimečný je svým zmapováním, moderním památníkem Nakloněný obelisk na místě tragédie a stálou expozicí v muzeu Nepomuk. Dnešní večer má za cíl uctít tyto i všechny další americké válečné hrdiny z Druhé světové války.

Zmínit: The event is organized by the Consulate General of the Czech Republic in New York with the city of Nepomuk with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic as part of the events of the 80th anniversary of the tragedy of the American bomber Liberator near Nepomuk and the 25th anniversary of the Czech Republic’s accession to NATO. Patronage of Arnošt Kareš, Consul General of the Czech Republic and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Předání slova panu konzulovi:

18:35 – zahájení: Generální konzul Arnošt Kareš (možná nějaké bližší informace o výročí vstupu do NATO)

Předání slova místostarostovi Nepomuka:

Zdravice: místostarosta města Pavel Motejzík – Srdečné pozdravy z místa události této tragédie, kde je odkaz na posádku Liberatoru stále živý – památník na místě tragédie, stálá expozice v muzeu, každoroční události a pietní akty, publikační činnost, spolupořádání událostí v New Yorku při letošním výročí. Je nám ctí, že tento výjimečný den (29. únor/přestupný rok), můžeme být součástí na tomto výjimečném místě s výjimečnými lidmi v rámci česko-amerických přátelství. Pozvání do Nepomuka.

Moderátor: představení umělců z České republiky: Martin Vydra, baryton – má v rámci tohoto projektu za sebou již dva koncerty, první byl na vojenské akademii ve West Pointu a druhý před dvěma dny v katedrále sv. Patricka, Matěj Číp, cimbál – student magisterských studií na Berklee v New Yorku

18:45 – zbytek hudebního programu (20-25 minut celkem)

Moderátor: představení příbuzných: Skipper Goddard Miller (dcera zahynuvšího kapitána letu George M. Goddarda – zatím neví, jak na tom bude zdravotně), John H. Torrison (synovec zahynuvšího člena posádky Wayne Nelsona), Joseph Santos (vnuk jediného přeživšího člena posádky, Raymonda Nouryho). Velmi se za poslední tři desetiletí zasloužili o zmapování celého příběhu, díky čemuž mohlo být vydáno několik knih v anglickém i českém jazyce

19:10 – prezentace příbuzných letců – historické události v souvislosti s tímto příběhem, mapování historie příbuzných po roce 1990, zajímavosti, příběhy (není nutný výklad o druhé světové válce apod.)

Prostor dohromady je 30 minut včetně promítání

Moderátor: poděkování účinkujícím, pozvání na číši vína

19:40 – prostor na číši vína, neformální rozhovory s příbuznými, vzpomínky

20:10 – konec akce

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo