Objevme skutečnou tvář Jana Nepomuckého – prosíme hlasujte

Hlasujte zde: http://www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta#plzensky

Svatý Jan Nepomucký je mnohdy označován za nejznámějšího Čecha, je totiž nejčastěji ztvárněným světcem ve střední Evropě, jeho sochy zdobí ale například i Jižní Ameriku a Asii. Nikdo však nezná jeho skutečnou tvář, podoba (obličej, oděv) je ve všech případech čistě idealizovaná a převzatá až z dob baroka, i když Jan Nepomucký žil už ve 14. století. Vypadal jinak, nosil dokonce jiné šaty… Měl vůbec vousy? Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku je od letošního roku k dispozici přesná kopie lebky Jana Nepomuckého, vyrobená na 3D tiskárně.
Záměrem našeho projektu je s využitím této lebky a na základě historických souvislostí zjištěných výzkumem P. Mgr. Miroslava Herolda, vyrobit přesnou bronzovou bustu Jana Nepomuckého tak, jak vypadal za svého života. Busta bude umístěna do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, na místo narození světce a bude všem tudíž zdarma přístupná. Hlasuje se do 27. 11. 2017.

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo