Radkovická firma sponzorem Zelené Hory

V roce 2014 se sponzorsky poprvé rozzářil do tmy zámek Zelená Hora. Tehdejší firma Elektroos.cz pod vedením pana Michala Jánského zabezpečovala technickou přípravu, rozvody, svítidla, spínací a napájecí systém, vše cirka v řádu statisíců korun a napomohla k velmi zdařilé a několikatýdenní akci. V následujících dvou letech se spolupráce na nasvícení opakovala, již za finančního přispění obce Klášter a pod hlavičkou nové firmy JaK system s.r.o.. Majitelé firmy jsou pánové Michal Jánský a Josef Kreuzman. Rok 2016 byl zlomovým a zásadním pro celý areál zámku Zelené Hory, kdy za výrazné podpory Plzeňského kraje, obce Klášter a firmy JaK system s.r.o. započala rekonstrukce elektrorozvodů a přípojky. Vzniklo nové odběrné místo, byly vystavěny nové sloupy pro část vedení, které vede z velké části lesem do strmého kopce. Na samotném zámku byly vybudovány dva nové rozvaděče, které napájí jak objekt, tak příležitostné kulturní akce, které tímto lze realizovat v letních měsících. Letošní rok je velmi příznivý na získané finanční prostředky, kromě výše zmiňovaných subjektů přispělo nově mnoho drobných dárců přes Nadaci ERA. Na oltář se totiž vybralo mnohem více financí, než bylo potřeba a zbytek peněz byl proto s povolením nadace investován do pořízení zabezpečení oltáře i kostela. Podařilo se zavést elektrický proud do objektu, vybudován byl kamerový a zabezpečovací systém. V hlavě Michala Jánského se zrodil skvostný nápad, kostel dovybavit vnitřním osvětlením. Úžasné na této věci je, že osvětlení bylo dodáno firmou jako sponzorský dar, hodnota daru je bezmála 60 000 Kč.

Více informací o firmě na http://www.jaksystem.cz. Obec Klášter společně s Mikroregionem Nepomucko za stálou přízeň a podporu této firmy srdečně děkují.

 

IMG_8154

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo