Skica nového uvažovaného oltáře

Svátost oltářní je nejdůležitější prvek liturgického prostoru a vždy zobrazuje hlavní symboliku daného sakrálního objektu. Tato fakta platí i pro původní barokní oltář z kostela na Zelené Hoře. Celý oltář byl koncipován do rostlinných motivů ve tvaru stromu, velmi typických pro tuto dobu. Návrh nového oltáře tak plně vychází z toho původního. Nový oltář bude zhotoven ze zrcadlového nerezu, který umožňuje odraz původní vnitřní architektury kostela a navozuje pocit vzhledu z minulosti do budoucnosti. Kromě nerezu je oltář vybaven také třemi druhy barevného skla – zeleného, červeného a žlutého. Zelené sklo bude představovat vzpomínku na zázrak spojený s kázáním sv. Vojtěcha na Zelené Hoře, po němž se v dobách velkého sucha spustil blahodárný déšť na českou zemi (odtud Zelená hora).

Realizace: pokud se podaří získat finanční prostředky.

Skica nového oltáře

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo