Vracíme Zelené Hoře hrdost

Po mariánské soše se obnovy dočká také nejdůležitější prvek kostela – hlavní oltář. Cesta za jeho obnovou začíná na státní svátek 28. října zájezdem do německého Ebrachu.

Je to již přes 870 let, kdy v červnu 1145 přišli do zdejšího kraje první cisterciáčtí mniši z bavorského Ebrachu, aby tu založili jeden z nejhonosnějších klášterů naší země. Nedlouho poté vyzdvihují na kopci v místech, ze kterých požehnal zemi svatý Vojtěch, skromný kostelík. Začíná se psát historie významného místa českých dějin, Zelené Hory. Ta, sužovaná mnoha osudy, na rozdíl od kláštera dosud stojí. V letošním roce se do ní vrátila při významné inaugurační slavnosti socha Zelenohorské madony, úsilí v obnově genia loci však nesmí polevit a proto vzápětí začínají práce na hlavním oltáři. Ten je nejdůležitější částí liturgického prostoru a vždy zobrazuje hlavní symboliku daného místa. Určí tvář zelenohorského kostela na celá desetiletí či staletí.

To, co jedny lidské ruce nechaly zpustnout, musí jiné ruce vrátit zpět. 28. října 2015 proto posuneme společně slavnou historii Zelené Hory zase o kousek dále. Vydáme se přímo do míst, kde vše začalo, do kláštera v Ebrachu, abychom požehnali „základnímu kameni“ nového oltáře, který nám bude předán darem od mnichů z tamního kláštera.

Návrh nového oltáře od Václava Česáka plně vychází z toho předchozího. Bude však zhotoven ze zrcadlového nerezu, který umožňuje odraz původní vnitřní architektury kostela a navozuje pocit vzhledu z minulosti do budoucnosti. Kromě nerezu bude oltář vybaven také třemi druhy barevného skla – zeleného, červeného a žlutého. Vše má svou symboliku, zelené sklo bude například představovat vzpomínku na zázrak spojený s kázáním svatého Vojtěcha. Výška oltáře bude zhruba 5 metrů a každý, kdo do kostela vejde, se v něm symbolicky zjeví. Získání financí k jeho obnově nebude opět jednoduchou záležitostí a bude tentokrát potřeba příspěvků z řad veřejnosti. Jména větších dárců přitom budou zvěčněna přímo na oltáři.

Plán zájezdu: středa 28. října 2015:
Odjezd: 5:45 z Nepomuku
Návrat: kolem 22:00 zpět do Nepomuku

Program zahrnuje:
1) Návštěvu barokní slévárny Lenz & Jahn v Norimberku se čtyři staletí trvající tradicí, která v roce 2015 odlila sochu Zelenohorské Panny Marie a v minulosti realizovala celou řadu významných zakázek.

2) Návštěvu historického jádra města Norimberk se vztahem ke Karlu IV. a Albrechtu Dürerovi v čele s císařským hradem.

3) Návštěvu kláštera Ebrach, mši svatou slouženou Páterem Vítězslavem Holým a prohlídku klášterního konventu, muzea dějin kláštera a unikátní barokní schodišťové haly.

Cena zájezdu 800,- Kč (zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem, průvodce, vstupné do barokní dílny Lenz & Jahn v Norimberku a vstupné do Kláštera Ebrach).

Podrobnosti a přihlášky, zaplacení zájezdu: zajišťuje informační centrum Nepomuk a Páter Vítězslav Holý. Rezervace je platná po uhrazení ceny zájezdu.
Organizuje: Mikroregion Nepomucko
Bližší informace na tel. 604 442 409.
Kapacita zájezdu tentokrát omezena na pouhých 50 míst!

Konventní kostel v Ebrachu, zdroj wikipedie

Konventní kostel v Ebrachu, zdroj wikipedie

Skica nového oltáře

Skica nového oltáře

m

Socha Zelenohorské madony nové generace

IMG_6626

Inaugurační slavnost Vracíme Zelené Hoře duši dne 3. 7. 2015

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo