O zájezd do Ebrachu je mimořádný zájem

Na státní svátek 28. října se uskuteční jedinečný zájezd po stopách nejdávnější historie Nepomucka, při kterém zavítáme například do cisterciáckého kláštera v Ebrachu, odkud v roce 1145 přišli na Nepomucko první mniši, aby zde založili klášter Pomuk, rozkládající se v místech dnešní obce Klášter. Protože k naplnění prvního autobusu došlo dva dny po spuštění registrací, uvažujeme o druhém autobusu. Máte-li proto zájem se zájezdu zúčastnit a již na vás nezbyla místa, přihlaste se prosím v informačním centru Nepomuk, a to nejpozději do 10. října 2015. Celá akce je součástí snahy o obnovu hlavního oltáře na Zelené Hoře.
ebrach-klosteranlage
Program zahrnuje:
1) Návštěvu barokní slévárny Lenz & Jahn v Norimberku se čtyři staletí trvající tradicí, která v roce 2015 odlila sochu Zelenohorské Panny Marie a v minulosti realizovala celou řadu významných zakázek.
2) Návštěvu historického jádra města Norimberk se vztahem ke Karlu IV. a Albrechtu Dürerovi v čele s císařským hradem.
3) Návštěvu kláštera Ebrach, mši svatou slouženou Páterem Vítězslavem Holým a prohlídku klášterního konventu, muzea dějin kláštera a unikátní barokní schodišťové haly.
Cena zájezdu 800,- Kč (zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem, průvodce, vstupné do barokní dílny Lenz & Jahn v Norimberku a vstupné do Kláštera Ebrach).
Odjezd: 5:45 z Nepomuku
Návrat: kolem 22:00 zpět do Nepomuku
Bližší informace na tel. 604 442 409.

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo