Oltář pro Zelenou Horu

Bližší informace zde: ERAPOMAHA

Oltář pro Zelenou Horu u Nepomuku

Nová sbírka umožňuje rozhodnout o umístění jména dárce, rodiny nebo firmy na přední straně nového hlavního oltáře zelenohorského kostela. Vydány jsou pamětní listy i vánoční dárkové poukazy pro obdarovaného. Propagační video bylo natočeno za pomoci dronu a nabízí jedinečné pohledy na zámecký areál. Era pomáhá regionům a Zelená Hora potřebuje naši pomoc! Pomozte nám vrátit jí ztracenou hrdost.

Významný objekt našich dějin proslul jako místo založení Jednoty zelenohorské a objevení Rukopisu zelenohorského, ale i jako hostitel několika panovníků a bezpečný ochránce korunovačních klenotů. Neméně známou kapitolu dějin zámku tvoří i vojáci – tzv. Černí baroni. Armáda bohužel byla zároveň i jeho zkázou. První mše svatá ve zdejším pustém kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha se konala až v srpnu 2014. Tehdy také vznikla iniciativa, směřující mj. k navrácení duše Zelené Hory – sochy Panny Marie Zelenohorské. Ta se v současném uměleckém pojetí letos 3. července při významné inaugurační slavnosti do kostela skutečně vrátila. Dalším předmětem usilování zmíněné iniciativy je vytvoření hlavního oltáře.

Svátost oltářní je nejdůležitější prvek liturgického prostoru a vždy zobrazuje hlavní symboliku daného sakrálního objektu. V případě Zelené Hory – kdysi významného poutního místa – to platí dvojnásob. Návrh nového oltáře, rovněž od Václava Česáka, plně vychází z toho původního barokního. Bude však zhotoven ze zrcadlového nerezu, který umožňuje odraz původní vnitřní architektury kostela a navozuje pocit vzhledu z minulosti do budoucnosti. Nerez doplní různobarevné sklo přenášející do kostela sluneční paprsky. Oltář umožní, že se Zelenohorská madona, dotýkaná ve Vídni svým zázračným originálem a požehnaná papežem, natrvalo vrátí domů – na Zelenou Horu.

Pomoci Zelené Hoře můžete několika způsoby: 

1) v hotovosti u P. Vítězslava Holého (Farnost Nepomuk) a v informačním centru Nepomuk (Nám. A. Němejce 126) – peníze budou zaslány hromadně na účet Era

2) on-line přes odkaz: www.erapomaharegionum.cz/projekty/chodsko/225112/oltar-pro-zelenou-horu-u-nepomuku (součástí odkazu je propagační video)

3) platbou na účet:101 7777 101/0300, musí být uveden variabilní symbol: 903.

Každý, kdo přispěje v hotovosti částkou alespoň 500 Kč, obdrží jako poděkování pamětní list s podpisem Václava Česáka.

Každý, kdo přispěje částkou alespoň 2.500 Kč, bude mít možnost rozhodnout o umístění jména/rodiny či názvu (např. firmy) přímo na oltář. Při on-line platbě zašlete prosím zároveň e-mail na zelenahora-nepomuk@seznam.cz s identifikací plátce, zaslanou částkou a jménem či názvem, který chcete na oltář umístit. Při platbě v hotovosti tyto údaje nahlaste. Při částce nad 10.000 Kč se stanete generálním partnerem se zvýrazněným údajem na oltáři. U všech částek je možné uzavřít darovací smlouvu. V případě věnování jména coby vánočního dárku je možné získat zdarma v informačním centru v Nepomuku dárkový pamětní list se jménem na oltáři.

Všechny vybrané prostředky poputují přímo pro Zelenou Horu a budou navíc v rámci programu Era pomáhá regionům znásobeny. Přispívat lze do 31. 12. 2015. Za případnou podporu předem děkujeme!

Nositelé projektu: Společnost přátel starého Nepomuka, obec Klášter, Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk, Mikroregion Nepomucko.

Letak_A5_tisk

Skica nového oltáře

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo