Výstava barokního umění v Masných krámech v Plzni

V roce 1949 byl veškerý cenný mobiliář zámku Zelená Hora odvezen do Kladrub u Stříbra. Jeden z nejdůležitějších obrazů historie Zelené Hory je dodnes uložen ve zdejších sbírkách. Až do 20. března je vystaven na výstavě Vznešenost&zbožnost, barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách. Jedná se o Hraběnku Marii Dominiku Martinicovou od Martina Unterbergera z roku 1769.

Pro hlavní událost jejího života se vžilo označení „martinická aféra“. Ač byla Marie Dominika zasnoubena s hrabětem Leopoldem Windischgrätzem, z popudu své matky se tajně v noci provdala za hraběte Rascoura. Lze se domnívat, že ji předtím přivedl do jiného stavu. Mladá hraběnka byla vykázána od dvora a následně donucena vstoupit do kláštera u sv. Anny ve Vídni. Tento trest ji byl uložen coby forma doživotního pokání. Zajímavé je, že legenda vztahující se k obrazu, mluvící o její lásce k místnímu myslivci, narození dítka a jeho následném zazdění do krbu v Černém pokoji, má tak pravdivý základ. Celý příběh je podrobně popsán v doprovodném katalogu výstavy na str. 67.

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo