Zapište se navždy do dějin Zelené Hory,

nebo darujte jméno na oltář coby vánoční dárek

Dne 28. října byl v bavorském Ebrachu požehnán „základní kámen“ nového oltáře zelenohorského kostela, který zde byl získán darem ze základů konventu. Jednalo se o nevšední událost za účasti zhruba stovky poutníků z Nepomucka přímo v konventním mariánském chrámu, kde je pochováno i několik členů rodin římských králů. Mši svatou sloužil P. Vítězslav Holý, na varhany hrál Petr Vopalecký, zazněly zpěvy Edity Adlerové a Jany Vopalecké. Roku 1145 byli právě z tohoto místa vysláni první mniši k založení cisterciáckého kláštera pod Zelenou horou za účelem kolonizace a rozkvětu kraje. Dle místní tradice se otec svatého Jana Nepomuckého narodil nedaleko od ebrašského kláštera.

Oltář pro Zelenou Horu soutěží s dalšími čtyřmi projekty v grantovém programu Era pomáhá regionům, a bude tak záležet především na místních patriotech, zda zvítězí a podaří se oltář zrealizovat. Ve veřejné sbírce je 20. 11. 2015 46 tisíc korun. Mezi většími dárci lze zmínit například mecenášku a patriotku PhDr. Hanu Gerzanicovou (10 000 korun) či Volnočasové centrum Fénix Nepomuk, které zaslalo na účet Nadace Era 15 000 korun vybraných coby dary veřejnosti na kostel při prohlídkách zámku v roce 2014. Částkou 2 500 korun přispělo již několik převážně místních obyvatel a rozhodli se umístit jméno své, manželských párů či rodin přímo na přední stranu Zelenohorského oltáře. Zapíší se tak patrně navždy do dějin zámku, který je jedním z nejvýznamnějších objektů českých dějin. Věříme, že se k nim přidá ještě celá řada místních či přespolních patriotů. Generálními partnery, s darem přesahujícím 10 000 korun, se plánují stát obec Klášter, město Nepomuk, obec Neurazy, Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk či několik regionálních firem. Čas na zaslání příspěvků je do 31. prosince.
Pomoci Zelené Hoře můžete několika způsoby:

1) v hotovosti u P. Vítězslava Holého (Farnost Nepomuk) a v informačním centru Nepomuk – peníze budou zaslány hromadně na účet Era
2) on-line přes odkaz: www.erapomaharegionum.cz/projekty/chodsko/225112/oltar-pro-zelenou-horu-u-nepomuku (součástí odkazu je propagační video)
3) platbou na účet:101 7777 101/0300, musí být uveden variabilní symbol: 903

Každý, kdo přispěje v hotovosti částkou alespoň 500 Kč, obdrží jako poděkování pamětní list s podpisem Václava Česáka. Každý, kdo přispěje částkou alespoň 2.500 Kč, bude mít možnost rozhodnout o umístění jména/rodiny či názvu (např. firmy) přímo na oltář. Při on-line platbě zašlete prosím zároveň e-mail na zelenahora-nepomuk@seznam.cz s identifikací plátce, zaslanou částkou a jménem/rodinou či názvem, které chcete na oltář umístit. Při platbě v hotovosti tyto údaje nahlaste. Při částce nad 10.000 Kč se stanete generálním partnerem se zvýrazněným údajem na oltáři. U všech částek je možné uzavřít darovací smlouvu. V případě věnování jména coby vánočního dárku je možné získat zdarma v informačním centru v Nepomuku dárkový pamětní list s budoucím údajem na oltáři, případně požádat o jeho zaslání poštou.

Celkové náklady na pořízení šestimetrového oltáře ze zrcadlového nerezu a vkládaným barevným sklem z rukou Václava Česáka jsou zhruba 230.000 korun, další částky si vyžádají úpravy presbytáře, zasklení oken a zabezpečovací systém. Obnova kompletního vybavení kostela bude jistě během na dlouhou trať, ale v podobných projektech to bývá snad i zvykem. Jak říkal již Antoni Gaudí v případě baziliky Svaté rodiny v Barceloně, jejíž stavba stále trvá od roku 1882: „Můj klient nespěchá.“ Tím klientem nepochybně myslel Ježíše Krista.
V případě úspěchu sbírky se počítá s navrácením oltáře do kostela v roce 2017, v roce 2016 tomu bude předcházet ještě další důležitá cesta, s cílem navštívit například kapličku zasvěcenou Panně Marii Zelenohorské na Svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi či poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, zapsaný do seznamu světového dědictví UNESCO. Dosud se čeká rovněž na vhodnou příležitost k návštěvě papeže Františka, který by měl požehnat Panně Marie Zelenohorské nové generace.

Komentáře jsou vypnuty.

  • Stránky byly vytvořeny za podpory

    Mikroregion Nepomucko - logo Plzeňský kraj - logo www.turisturaj.cz - logo Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - logo Maják Plzně - logo MULTIMEDIA ACTIVITY - logo Jenčík a dcery – logo