Vracíme Zelené Hoře hrdost

Po mariánské soše se obnovy dočká také nejdůležitější prvek kostela – hlavní oltář. Cesta za jeho obnovou začíná na státní svátek 28. října zájezdem do německého Ebrachu. Je to již přes 870 let, kdy v červnu 1145 přišli do zdejšího kraje první cisterciáčtí mniši z bavorského Ebrachu, aby tu založili jeden z nejhonosnějších klášterů…

Pokračovat ve čtení …

Skica nového uvažovaného oltáře

Svátost oltářní je nejdůležitější prvek liturgického prostoru a vždy zobrazuje hlavní symboliku daného sakrálního objektu. Tato fakta platí i pro původní barokní oltář z kostela na Zelené Hoře. Celý oltář byl koncipován do rostlinných motivů ve tvaru stromu, velmi typických pro tuto dobu. Návrh nového oltáře tak plně vychází z toho původního. Nový oltář…

Pokračovat ve čtení …

Slavnostní zahájení festivalu 9 týdnů baroka/večer druhý – 4.7.2015

Druhý den zahajovacích slavností festivalu 9 týdnů baroka. Po slavnostním zahájení večera návštěvníky čekaly oživené prohlídky vybraných částí zámku včetně unikátního gotického sklepení, které dokazuje, že se minulost zámku nevztahuje pouze k době barokní. V zámecké zahradě byl připraven bohatý kulturní program. Kromě tanečních a divadelních vystoupení bylo možné přivonět si k vůním baroka, které…

Pokračovat ve čtení …